Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że ostatnie dwa dyżury w semestrze zimowym odbędą się:
- w środę 28 listopada od 9:00 do 10:00,
- we wtorek 11 grudnia od 12:00 do 13:00.
Zapraszam do pok. 3.20


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że pierwsze seminarium dla IV roku i V roku odbędzie się w czwartek, 18 października o godz. 16.30 w sali 2.55. Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że pierwsze seminarium dla IV roku i proseminarium dla roku III odbędzie się w piątek, 19 października o godz. 14.15 w sali 2.55.Dyżury w semestrze zimowym


Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w każdy czwartek o godz. 16.00 (pok. 3.20).Dyżury w semestrze zimowym


Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w każdy wtorek od godz. 10.00 do 11.00 (pok. 3.20).Egzamin z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 18 września (wtorek) egzamin rozpocznie się o godzinie 12.30.EGZAMIN POPRAWKOWY


Szanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "prawo międzynarodowe publiczne" dla studentów WSMiP UŁ odbędzie się 17 września (poniedziałek) o godzinie 10.00 w pokoju 3.20 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Egzamin ustny.Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego odbędą się w następujących terminach:

* 4 września
* 6 września
* 7 września
* 10 września
* 11 września
* 12 września
* 17 września
* 18 września
* 24 września
* 25 września
* 26 września

Rozpoczęcie egzaminów o godzinie 9.00 - limit 15 osób na każdy termin - zapisy przez USOS od dnia 1 września br. od godz. 7.00.EGZAMIN POPRAWKOWY


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku prawa wieczorowego odbędzie się dnia 16 września (niedziela) o godz. 17.00 w sali nr 2.45.EGZAMIN POPRAWKOWY


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku administracji zaocznej odbędzie się dnia 16 września (niedziela) o godz. 17.00 w sali nr 2.45.EGZAMIN POPRAWKOWY DLA STUDENTÓW WSMiP


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z prawa dyplomatycznego i konsularnego odbędzie się dnia 10 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 2.63 (niebieska aula) WPiA.DYŻURY WE WRZEŚNIU


Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w następujących terminach:

- 5 września (środa), godz. 9.15-10.00 (pok. 3.20),
- 10 września (poniedziałek), godz. 11.15-12.00 (pok. 3.20),
- 24 września (poniedziałek), godz. 10.00-11.00 (pok. 3.20).Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
10 września - godz. 10.00;
18 września - godz. 11.00;
25 września - godz. 11.00;Szanowni Państwo,

Egzamin z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji odbędzie się 18 września (we wtorek) o godz. 10:00 w zielonej auli.

Terminy egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa zaocznego:

* 7 września (piątek), godz. 18.00, sala 3.63
* 22 września (sobota), godz. 10.00, sala 3.63Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
4 września - godz. 10.00;
7 września - godz. 18.00;
11 września - godz. 10.00;
28 września - godz. 18.00;Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że mój dyżur z dnia 26.06 został przełożony na 28.06 (czwartek), godz. 12.00 (pok. 3.20).DYŻURY W SESJI LETNIEJ


Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z moim wyjazdem dyżury w okresie od dnia 12 czerwca do dnia 31 sierpnia 2018 roku są zawieszone. Na konsultacje zapraszam we wrześniu. Ich terminy zostaną podane pod koniec sierpnia.Szanowni Państwo,

informuję, że w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej dyżury będą odbywać się w środy, w godz. 12:00-13:30 (pok. 3.20).Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego odbędą się w następujących terminach:

- 8, 19, 20, 26, 27 czerwca;

- 3,4,5,6 lipca.

Rozpoczęcie egzaminów o godzinie 10.00 - limit 20 osób na każdy termin - zapisy przez USOS od dnia 4 czerwca br. od godz. 20.00.Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego dla Studentów prawa wieczorowego oraz dla Studentów administracji zaocznej odbędą się w następujących terminach:

- Egzamin zerowy: 9 czerwca, sobota, o godz. 11.00, sala. 26, I piętro.

- Egzamin w sesji: 23 czerwca, sobota, o godz. 10, Aula Czerwona (2.20).Egzamin dla studentów WSMiP z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne


Terminy egzaminu – 14 czerwca (czwartek) i 15 czerwca (piątek), od godz. 10.00:

- 14 czerwca – do egzaminu przystępują osoby z przedziału (nazwiska, alfabetycznie): A-M
- 15 czerwca – do egzaminu przystępują osoby z przedziału (nazwiska, alfabetycznie): N-W

Egzamin ustny odbędzie się w pokoju 3.20, na Wydziale Prawa i Administracji.

Informuję przy tym, że termin poprawkowy odbędzie się podczas sesji poprawkowej we wrześniu.Szanowni Państwo,

Egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w s. 2.63 (tzw. aula niebieska WPiA).


Uprzejmie informuję, że egzaminy zerowe z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego odbędą się:

* 18 maja, godz. 10.00;
* 26 maja, godz. 10.00;
* 30 maja, godz. 10.00;
* 1 czerwca, godz. 10.00;
* 6 czerwca, godz. 10.00;
* 7 czerwca, godz. 10.00;

Limit miejsc na każdy termin - 20 osób.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nasze dyżury są zawieszone. Czekanie, pukanie i dzwonienie pozostanie bez odpowiedzi. Terminy dyżurów wrześniowych zostaną wywieszone na tej stronie i w gablocie na Wydziale pod koniec sierpnia.
Życzymy słonecznych wakacji,
Pracownicy i Doktoranci KPMiSMKatedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
a tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34