Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że mój dyżur z dnia 26.06 został przełożony na 28.06 (czwartek), godz. 12.00 (pok. 3.20).DYŻURY W SESJI LETNIEJ


Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z moim wyjazdem dyżury w okresie od dnia 12 czerwca do dnia 31 sierpnia 2018 roku są zawieszone. Na konsultacje zapraszam we wrześniu. Ich terminy zostaną podane pod koniec sierpnia.Szanowni Państwo,

informuję, że w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej dyżury będą odbywać się w środy, w godz. 12:00-13:30 (pok. 3.20).Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego odbędą się w następujących terminach:

- 8, 19, 20, 26, 27 czerwca;

- 3,4,5,6 lipca.

Rozpoczęcie egzaminów o godzinie 10.00 - limit 20 osób na każdy termin - zapisy przez USOS od dnia 4 czerwca br. od godz. 20.00.Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego dla Studentów prawa wieczorowego oraz dla Studentów administracji zaocznej odbędą się w następujących terminach:

- Egzamin zerowy: 9 czerwca, sobota, o godz. 11.00, sala. 26, I piętro.

- Egzamin w sesji: 23 czerwca, sobota, o godz. 10, Aula Czerwona (2.20).Egzamin dla studentów WSMiP z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne


Terminy egzaminu – 14 czerwca (czwartek) i 15 czerwca (piątek), od godz. 10.00:

- 14 czerwca – do egzaminu przystępują osoby z przedziału (nazwiska, alfabetycznie): A-M
- 15 czerwca – do egzaminu przystępują osoby z przedziału (nazwiska, alfabetycznie): N-W

Egzamin ustny odbędzie się w pokoju 3.20, na Wydziale Prawa i Administracji.

Informuję przy tym, że termin poprawkowy odbędzie się podczas sesji poprawkowej we wrześniu.Szanowni Państwo,

Egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w s. 2.63 (tzw. aula niebieska WPiA).


Uprzejmie informuję, że egzaminy zerowe z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego odbędą się:

* 18 maja, godz. 10.00;
* 26 maja, godz. 10.00;
* 30 maja, godz. 10.00;
* 1 czerwca, godz. 10.00;
* 6 czerwca, godz. 10.00;
* 7 czerwca, godz. 10.00;

Limit miejsc na każdy termin - 20 osób.


Szanowni Państwo,

W semestrze letnim zapraszam na konsultacje we wtorki, w godz. 13.30-14.30 (pok. 3.20).Szanowni Państwo,

Na konsultacje w semestrze wiosennym zapraszam w środy, godz. 17.15-18.15 do pok. 3.20.ZMIANA TERMINU DYŻURÓW


Szanowni Państwo,

Na konsultacje w semestrze wiosennym zapraszam w środy, godz. 10.00-11.00 do pok. 3.20.Informacja dla studentów WSMiP UŁ (semestr zimowy 17/18)


Egzamin poprawkowy z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne odbędzie się 12 lutego (poniedziałek) o godz. 10.00 w pokoju 3.20 na Wydziale Prawa i Administracji.
Egzamin ustnyZaliczenie z historyczno-teoretycznych aspektów praw człowieka


Szanowni Państwo,

Na zaliczenie zapraszam dnia 1 lutego (czwartek), godz. 10.00, s. 2.45. Podczas zaliczenia wolno korzystać ze skryptu w formie drukowanej lub elektronicznej.Egzamin z prawa międzynarodowego publicznego dla studentów WSMiP UŁ


Terminy egzaminu – 23 i 24 stycznia (wtorek-środa) od godz. 10.00.

23.01, Wtorek – zapraszam osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale alfabetu od A do O.

24.01, Środa – zapraszam osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale alfabetu od P do Z.

Pokój 3.20, WPiA UŁ.

Egzamin ustny.
Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym zapraszam na konsultacje w czwartki, godz. 15.15-16.00 (pok. 3.20).
Szanowni Państwo,

Informuję, że mój dyżur w dniu 5 grudnia został odwołany. Przepraszam za wszelkie utrudnienia.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, mój dyżur z dnia 5 grudnia został przełożony na 7 grudnia (czwartek), godz. 15.45 (pok. 3.20). Za kłopot przepraszam, w następnym tygodniu dyżur już odbędzie się normalnie we wtorek.
Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym zapraszam na konsultacje we wtorki, godz. 9.30 (pok. 3.20).SEMINARIUM Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Szanowni Państwo,

Pierwsze zajęcia seminaryjne dla Studentów IV i V roku odbędą się dnia 19 października 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30 w s. 2.55. Serdecznie zapraszamy.


SEMINARIUM Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Szanowni Państwo,

Pierwsze zajęcia seminaryjne dla Studentów IV i V roku odbędą się dnia 19 października 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30 w s. 2.55. Serdecznie zapraszamy.


PROSEMINARIUM Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Szanowni Państwo,

Pierwsze zajęcia proseminaryjne dla Studentów III i IV roku odbędą się dnia 6 października 2017 roku (piątek) o godz. 14.15 w s. 2.55.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
22.09 (piątek) - od godz. 11 do 12
27.09 (środa) - od godz. 10 do 11
29.09 (piątek) - od godz. 10 do 11
Wszystkie dyżury odbędą się w pokoju 3.20.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
18 września 2017 - godz. 10.30;
22 września 2017 - godz. 17.30;
26 września 2017 - godz. 10.30;EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I KONSULARNEGO DLA STUDENTÓW WSMIP


Szanowni Państwo,

Egzamin odbędzie się dnia 11 września (poniedziałek) o godz. 11.00 w auli zielonej (2.62) Wydziału Prawa i Administracji.


DYŻURY WE WRZEŚNIU


Szanowni Państwo,

Zapraszam w poniedziałki, godz. 10.00-11.00 (pok. 3.20).


Wrześniowe terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego:


* 11 września, godz. 10.00
* 12 września, godz. 10.00
* 18 września, godz. 10.00
* 26 września, godz. 10.00
* 27 września, godz. 10.00
* 28 września, godz. 10.00
* 29 września, godz. 10.00

Limit miejsc na każdy termin - 20 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W PONIEDZIAŁEK, 4 WRZEŚNIA O GODZ. 20.00.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nasze dyżury są zawieszone. Czekanie, pukanie i dzwonienie pozostanie bez odpowiedzi. Terminy dyżurów wrześniowych zostaną wywieszone na tej stronie i w gablocie na Wydziale pod koniec sierpnia.
Życzymy słonecznych wakacji,
Pracownicy i Doktoranci KPMiSM


Termin egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa zaocznego:

* 22 września, godz. 18.00, sala 0.13 (aula fioletowa)

Termin egzaminu z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji stacjonarnej I stopnia:

* 22 września, godz. 8.30, sala 0.13 (aula fioletowa)

Termin egzaminu poprawkowego z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa wieczorowego:

* 9 września, godz. 11.00, sala 2.20 (aula czerwona)

Termin egzaminu poprawkowego z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji zaocznej:

* 9 września, godz. 11.00, sala 2.20 (aula czerwona)

Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa wieczorowego:

* 24 maja, godz. 18.00, sala 2.45
* 31 maja, godz. 18.00, sala 1.26
* 16 czerwca, godz. 16.30, sala 2.62
* 23 czerwca, godz. 16.30, sala 1.26


Terminy egzaminów z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji zaocznej:

* 23 maja, godz. 16.30, sala 1.26
* 24 maja, godz. 18.00, sala 2.45
* 31 maja, godz. 18.00, sala 1.26
* 16 czerwca, godz. 16.30, sala 2.62
* 23 czerwca, godz. 16.30, sala 1.26


DYŻURY W CZASIE SESJI LETNIEJ

Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam we wrześniu. Dokładne terminy zostaną podane w ostatnich dniach sierpnia.

DYŻURY W CZASIE SESJI LETNIEJ

Szanowni Państwo,

W sesji będę dyżurował w następujących terminach:
* 12.06 (poniedziałek) - od godz. 10 do 11
* 14.06 (środa) - od godz. 10 do 11
* 20.06 (wtorek) - od godz. 10 do 11
* 22.06 (czwartek) - od godz. 10 do 11

Wszystkie dyżury odbędą się w pokoju 3.20.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sesji letniej dyżuruję w następujących terminach:
10 czerwca 2017 - godz. 11.00;
14 czerwca 2017 - godz. 10.00;
23 czerwca 2017 - godz. 10.00;
24 czerwca 2017 - godz. 11.00;
4 lipca 2017 - godz. 10.00;
8 lipca 2017 - godz. 11.00.

EGZAMIN Z PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I KONSULARNEGO DLA STUDENTÓW WSMiP

Szanowni Państwo,
Egzamin odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w auli niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji.


Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa zaocznego:

* 10 czerwca, godz. 10.30, sala 0.07
* 24 czerwca, godz. 10.30, sala 0.07
* 8 lipca, godz. 10.30, sala 0.07


Terminy egzaminów z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji stacjonarnej I stopnia:

* 14 czerwca, godz. 11.00, sala 2.46
* 23 czerwca, godz. 11.00, sala 3.64
* 4 lipca, godz. 11.00, sala 2.46


Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa wieczorowego:

* 24 maja, godz. 18.00, sala 2.45
* 31 maja, godz. 18.00, sala 1.26
* 16 czerwca, godz. 16.30, sala 2.62


Terminy egzaminów z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji zaocznej:

* 24 maja, godz. 18.00, sala 2.45
* 31 maja, godz. 18.00, sala 1.26
* 16 czerwca, godz. 16.30, sala 2.62Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego:

* 9 czerwca, godz. 10.00
* 10 czerwca, godz. 10.00
* 12 czerwca, godz. 10.00
* 13 czerwca, godz. 10.00
* 14 czerwca, godz. 10.00
* 19 czerwca, godz. 10.00
* 20 czerwca, godz. 10.00
* 21 czerwca, godz. 10.00
* 22 czerwca, godz. 10.00
* 5 lipca, godz. 10.00
* 6 lipca, godz. 10.00
* 7 lipca, godz. 10.00

Limit miejsc na każdy termin - 10 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.
Uprzejmie informuję, że egzaminy zerowe z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego odbędą się:

* 12 maja, godz. 10.00
* 19 maja, godz. 10.00
* 24 maja, godz. 10.00

Limit miejsc na każdy termin - 10 osób. Obowiązują zapisy przez USOS. Pierwszeństwo dla studentów obecnych na wykładzie w dniu 5 stycznia 2017 oraz studentów uczestników konkursu 'moot competition'.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W PONIEDZIAŁEK, 8 MAJA O GODZ. 20.00.Szanowni Państwo,

W związku z wyjazdami służbowymi w maju, uprzejmie informuję, że w najbliższym miesiącu moje dyżury będą odbywały się w następujących terminach:
5 maja 2017 - godz. 8.30;
15 maja 2017 - godz. 9.00;
23 maja 2017 - godz. 9.00;
29 maja 2017 - godz. 9.00.

TERMINY EGZAMINÓW ZEROWYCH DLA I ROKU ADMINISTRACJISzanowni Państwo,

Zapraszam na egzamin w następujących terminach:
25.04.2017, godz. 9.30, limit: 10 osób;
05.05.2017, godz. 9.30, limit: 10 osób;
15.05.2017, godz. 9.30, limit: 10 osób;
23.05.2017, godz. 9.30, limit: 10 osób;
29.05.2017, godz. 9.30, limit: 10 osób;

Obowiązują zapisy przez USOS. Zapisy uruchomią się w środę, 12 kwietnia 2017 r. o godz. 20.Szanowni Państwo,

W dniu 12 kwietnia 2017 (środa) mój dyżur jest odwołany.Szanowni Państwo,

W dniu 22 marca 2017 (środa) mój dyżur jest odwołany. Przepraszam za wszelkie utrudnienia.Szanowni Państwo,

W semestrze letnim zapraszam na konsultacje w piątki, godz. 15.30-16.30, pok. 3.42.Szanowni Państwo,

W dniu 8 marca 2017 (środa) mój dyżur jest odwołany.Szanowni Państwo,

W semestrze letnim zapraszam na konsultacje w środy, godz. 10.00-11.00, pok. 3.20.

Nowe terminy konsultacji w semestrze wiosennymSzanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w środy, godz. 10.00-11.00, pok. 3.20.

Sesja poprawkowa - termin poprawkowy egzaminu z przedmiotu "Prawo międzynarodowe publiczne" dla studentów WSMiPSzanowni Państwo,

Zaliczenie odbędzie się 16 lutego - czwartek - od godz. 10.00 w pokoju 3.20, budynek WPiA UŁ.
Termin w sesji poprawkowej dotyczy wszystkich, którym nie powiodło się otrzymać pozytywnej oceny w sesji egzaminacyjnej, jak i tych, którzy nie stawili się na zaliczeniu w 1 terminie.

Sesja poprawkowa - termin poprawkowy zaliczenia przedmiotu "Prawo międzynarodowe publiczne" dla studentów Wydziału Ekonomiczno-SocjologicznegoSzanowni Państwo,

Zaliczenie odbędzie się 13 lutego - poniedziałek - od godz. 10.00 w pokoju 3.20, budynek WPiA UŁ.
Termin w sesji poprawkowej dotyczy wszystkich, którym nie powiodło się otrzymać pozytywnej oceny w sesji egzaminacyjnej, jak i tych, którzy nie stawili się na zaliczeniu w 1 terminie.

ZALICZENIE KONWERSATORIUM: HISTORYCZNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PRAW CZŁOWIEKASzanowni Państwo,

Zaliczenie odbędzie się dnia 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w s. 3.63.

Terminy egzaminu przedmiotu "Prawo międzynarodowe publiczne" dla studentów WSMiP UŁSzanowni Państwo,

Egzamin odbędzie się w następujących terminach: 31 stycznia i 1 lutego (wtorek, środa).

31 stycznia - wtorek - Zapraszam wszystkie osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale (rozpoczynają się od litery): A-K;

1 lutego - środa - Zapraszam wszystkie osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale: L-W.

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 10.00, w pokoju 3.20, na Wydziale Prawa i Administracji.

Terminy zaliczenia przedmiotu "Prawo międzynarodowe publiczne" dla studentów Wydziału Ekonomiczno-SocjologicznegoSzanowni Państwo,

Zaliczenie odbędzie się w następujących terminach: 24, 25 i 26 stycznia (wtorek-czwartek).

24 stycznia - wtorek - do zaliczenia przystępują wszystkie osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale (rozpoczynają się od litery): A-J;

25 stycznia - środa - do zaliczenia przystępują wszystkie osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale: K-P;

26 stycznia - czwartek - do zaliczenia przystępują wszystkie osoby, których nazwiska mieszczą się w przedziale: R-Ż.

Początek o godzinie 10.00, w pokoju 3.20, na Wydziale Prawa i Administracji.

TERMINY DYŻURÓW W SEMESTRZE ZIMOWYMSzanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w czwartki, godz. 15.00-16.00 do pok. 3.20.


Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniu 8 listopada 2016 mój dyżur jest odwołany.


Szanowni Państwo,
Informuję, że egzamin przełożony z prawa międznarodowego publicznego dla II roku Prawa odbędzie się w dniu 28 października 2016 (piątek) o godz. 12.00 w pok. A.3.21.


Szanowni Państwo,
Informuję, że egzamin przełożony z prawa międznarodowego publicznego dla II roku Prawa odbędzie się w dniu 21 października 2016 o godz. 11.00 w pok. A.3.21. Limit miejsc - 10 osób.
Szanowni Państwo,

Zapraszam na pierwsze proseminarium i seminarium magisterskie dla III, IV i V roku Prawa oraz I i II roku Administracji II stopnia, które odbędzie się w piątek, 7 października 2016 o godz. 14.30 w sali 2.55.
Szanowni Państwo,

Zapraszam na pierwsze seminarium magisterskie dla IV i V roku Prawa oraz I i II roku Administracji II stopnia, które odbędzie się w czwartek, 20 października 2016 o godz. 16.30 w sali 2.55.
Szanowni Państwo,

Zapraszam na pierwsze seminarium magisterskie dla IV i V roku Prawa oraz I i II roku Administracji II stopnia, które odbędzie się w czwartek, 20 października 2016 o godz. 16.30 w sali 2.55.
Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym zapraszam na konsultacje we wtorki, godz. 11.00 (pok. 3.20).


TERMINY DYŻURÓW W SEMESTRZE ZIMOWYMSzanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w każdy wtorek, godz. 10.00-11.00 do pok. 3.20.


Szanowni Państwo,
Informuję, że od 21 września 2016 zostaną ponownie uruchomione zapisy na terminy poprawkowe na egzamin z prawa międznarodowego publicznego dla II roku Prawa.


WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I KONSULARNEGO DLA STUDENTÓW WSMiPSzanowni Państwo,

Wyniki zostały wpisane do USOS. Osoby, które przystąpiły do egzaminu, lecz nie uzyskały oceny, proszone są o osobisty kontakt w czasie konsultacji.


Szanowni Państwo,
Informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się 21 września 2016 o godz. 9.00, w pokoju 3.20.


KONSULTACJE WE WRZEŚNIU


Szanowni Państwo,

Informuję, że we wrześniu moje dyżury będą odbywać się w pok. 3.20 w następujących terminach:

* 12 września, godz. 9.00-10.00
* 26 września, godz. 9.00-10.00


TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I KONSULARNEGO DLA STUDENTÓW WSMiPSzanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się dnia 12 września 2016 roku (poniedziałek) w auli czerwonej (WPiA) o godz. 10.00. Forma egzaminu nie będzie różniła się od znanej Państwu z egzaminu czerwcowego.Szanowni Państwo,

Informuję, że we wrześniu moje dyżury będą odbywać się w pok. 3.20 w następujących terminach:

* 20 września, godz. 11.00
* 23 września, godz. 18.00
* 27 września, godz. 11.00
Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z podstaw prawa międzynarodowego dla Studentów I roku administracji zaocznej I stopnia oraz dla Studentów II roku prawa wieczorowego, odbędzie się 11 września (niedziela) o godz. 17.00 w sali 1.27.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nasze dyżury są zawieszone. Czekanie, pukanie i dzwonienie pozostanie bez odpowiedzi. Terminy dyżurów wrześniowych zostaną wywieszone na tej stronie i w gablocie na Wydziale pod koniec sierpnia.
Życzymy słonecznych wakacji,
Pracownicy i Doktoranci KPMiSM


Szanowni Państwo,
Informuję, że mój dyżur 24.06 odbędzie się o godz. 11.00, w pokoju 3.20.


Szanowni Państwo,
Informuję, że ostatni dyżur w semestrze letnim odbędzie się dnia 13 czerwca. Informacja o dyżurach w sesji poprawkowej zostanie podana pod koniec sierpnia.


Szanowni Państwo,
Informuję, że mój dyżur 3.06 jest odwołany, oraz że w sesji dyżury odbędą się 10 i 24 czerwca w godzinach 13-14, w pokoju 3.20.
Szanowni Państwo,

ostatnie dyżur mgr Klimek w bieżącym semestrze będą miały miejsce w czwartek, 2 czerwca w godz. 11.45-12.15 i 13.45-14.15 w pok. 3.20, oraz w piątek 3 czerwca w godz. 9.45-10.15 i 11.45-12.15 w pok. 3.20.


The new 2016-2017 edition of the Moot Court Courses is coming!

Information for applicants:

Information session: Monday, 30 May 2016, 10.30 am, Seminar Room No. 2.55. While attendance at this session is encouraged, it is not required.

Applications due: Monday, 6 June 2016, 11.00 am. If you want to participate in the moot court teams’ selection, please, send us an email quoting name and surname, mob. telephone number and estimated graduation date.
All applications (titled in the following format: MootCourts_Jan_Kowalski) should be sent to: bmiros(at)wpia.uni.lodz.pl

Interviews: Monday, 13 June, 3 pm, Seminar Room No. 2.55. The applicants will be asked to make a brief presentation (approx. 5 min.) of one’s response to a problem concerning international law or/and international relations, and then answer one or two general knowledge questions. The purpose of the presentation is to give a general overview of applicants’ pleading skills and not to elaborate on the merits thoroughly.


Szanowni Państwo,
Informuję, że dyżur z dnia 30.05 zostaje odwołany. Kolokwium poprawkowe odbędzie się w sali 1.27 w poniedziałek 30.05 o godzinie 8.00 i potrwa do 8.30.
Wpisy będzie można uzyskać na dyżurze 6.06 w godzinach 8.30 - 9.30 w pokoju 3.61. 30.05 nie będzie możliwości uzyskania wpisu.


TERMIN EGZAMINU Z PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I KONSULARNEGO DLA STUDENTÓW WSMiPSzanowni Państwo

Egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się dnia 13 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w auli czerwonej (WPiA) o godz. 12.00.
Szanowni Państwo,

Informuję, że zaległy wykład z prawa międzynarodowego dla II roku prawa wieczorowego odbędzie się w poniedziałek, 30 maja 2016 roku, o g. 14.00-15.30, w sali 2.46.

Szanowni Państwo,

Informuję, że:

1. egzamin zerowy z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku prawa wieczorowego odbędzie się w 6 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.30 w ali fioletowej (0.13)

2. egzamin zerowy z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku administracji zaocznej I stopnia odbędzie się w 6 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.30 w ali fioletowej (0.13)

3. egzamin zerowy z podstawowych praw człowieka (wykład monograficzny) odbędzie się w 6 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.30 w ali fioletowej (0.13)

WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO DLA STUDENTÓW WSMiP (Z DNIA 16 MAJA 2016 ROKU)


Informuję, że egzamin zdały następujące osoby:

1. Monika Oderska,
2. Klaudia Mróz.

Pozostałe osoby egzaminu nie zdały.

Szanowni Państwo,
Informuję, że oceny z kolokwium zaliczeniowego są już w USOSie.
Indeksy proszę zostawiać do piątku 20.05 w sekretariacie Katedry - będą do odbioru od 24.05 br. (w sekretariacie).
Wpis będzie można uzyskać także w poniedziałek 23.05 w godzinach 8.30 - 10.00 (sala 3.61, pomimo dnia rektorskiego) oraz w poniedziałek 30.05 od godz. 8.30 w sali 1.27 ( potem do 10.00 w sali 3.61).
Dnia 30.05 odbędzie się kolokwium poprawkowe dla osób, które nie podeszły do pierwszego kolokwium lub dla tych, którym dziś się nie powiodło (sala 1.27, godzina 8.30).
Następne terminy - już ustne - zostaną wyznaczone po 15 czerwca.Szanowni Państwo,

Informuję, że:

1. egzamin z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku prawa wieczorowego odbędzie się w 17 czerwca (piątek) o godz. 17.15 w ali fioletowej (0.13)

2. egzamin z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku administracji zaocznej I stopnia odbędzie się w 17 czerwca (piątek) o godz. 17.15 w ali fioletowej (0.13)

3. egzamin z podstawowych praw człowieka (wykład monograficzny) odbędzie się w 17 czerwca (piątek) o godz. 17.15 w ali fioletowej (0.13)
Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego:

* 13 czerwca (poniedziałek), godz. 13.00
* 14 czerwca (wtorek), godz. 13.00
* 20 czerwca (poniedziałek), godz. 13.00
* 21 czerwca (wtorek), godz. 13.00
* 27 czerwca (poniedziałek), godz. 13.00
* 28 czerwca (wtorek), godz. 13.00
* 4 lipca (poniedziałek), godz. 13.00
* 5 lipca (wtorek), godz. 13.00
* 6 lipca (środa), godz. 13.00
* 19 września (poniedziałek), godz. 13.00
* 20 września (wtorek), godz. 13.00
* 26 września (poniedziałek), godz. 13.00
* 27 września (wtorek), godz. 13.00
* 28 września (środa), godz. 13.00


Limit miejsc na każdy termin - 20 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W CZWARTEK, 19 MAJA O GODZ. 20.00.

Uprzejmie informuję, że dodatkowe egzaminy zerowe z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego odbędą się:

* 24 maja (wtorek) godz. 13.00
* 25 maja (środa) godz. 13.00

Limit miejsc na każdy termin - 10 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W CZWARTEK, 19 MAJA O GODZ. 20.00.

Terminy egzaminów z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji stacjonarnej I stopnia:

* 7 czerwca (wtorek), godz. 12.00, aula fioletowa
* 17 czerwca (piątek), godz. 8.30, aula fioletowa
* 5 lipca (wtorek), godz. 12.00, aula fioletowa
* 23 września (piątek), godz. 8.30, aula fioletowa

Uprzejmie informuję, że w czerwcu, lipcu i wrześniu nie ma możliwości zdawania egzaminu ustnie na dyżurach.


Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa zaocznego:

* 11 czerwca (sobota), godz. 11.00, sala 1.27
* 18 czerwca (sobota), godz. 11.00, sala 1.27
* 2 lipca (sobota), godz. 11.00, sala 1.27
* 23 września (piątek), godz. 18.30, aula fioletowa

Uprzejmie informuję, że w czerwcu, lipcu i wrześniu nie ma możliwości zdawania egzaminu ustnie na dyżurach.Szanowni Państwo,

Informuję, że w okresie sesji moje dyżury będą odbywać się w pok. 3.20 w następujących terminach:

* 7 czerwca, godz. 11.00
* 11 czerwca, godz. 11.30
* 18 czerwca, godz. 10.30
* 21 czerwca, godz. 10.00
* 28 czerwca, godz. 10.00
* 2 lipca, godz. 11.30
* 5 lipca, godz. 11.00
Szanowni Państwo,

W związku z dniem rektorskim w dniu 13 maja, zajęcia dla administracji z dnia 13 maja zostaną przełożone na dzień 20 maja, godz. 8,30.

Ponadto mój dyżur odbędzie się w dniu 12 maja w godz. 17.15-18 w pok. 3.20 oraz w dniu 13 maja w godz. 11.15-12 w pok. 3.20 i w tych dniach można uzyskać wpis oceny z ćwiczeń.WYNIKI EGZAMINU Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO DLA STUDENTÓW WSMiP (Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU)


Informuję, że egzamin zdały następujące osoby:

1. Jakub Jaros
2. Łukasz Łysakowski
3. Kinga Mycka (???)
4. Marlena Wielec
5. Anzhelika Yuyka

Pozostałe osoby egzaminu nie zdały. Zapraszam na drugi termin (egzamin w identycznej formule, jak dnia 25 kwietnia) dnia 16 maja 2016 roku (poniedziałek), godz. 9.45, s. 2.55 w budynku WPiA.


KONKURS Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO


Z radością informujemy, że do III etapu Konkursu z prawa międzynarodowego publicznego zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Łukasz Brzezowski
2. Weronika Chrabąszcz
3. Bartosz Grobelny
4. Jędrzej Jóźwiak
5. Aleksandra Kasielska
6. Jakub Oleszczak
7. Martyna Owsiak
8. Kamil Pabian
9. Łukasz Syrek-Gerstenkorn
10. Mateusz Wypyszyński


Szczegółowe wyniki dotychczasowych etapów znajdziecie Państwo TUTAJ.

Przypominamy, że III etap konkursu odbędzie się w dniu 21 kwietnia (czwartek) o godz. 10.00 w Auli Niebieskiej. Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Kolejne dyżury dla osób wybierających się na egzaminy zerowe odbędą się w terminach:

15.04 w godz. 15.45 - 16.45.
23.04 w godz. 12.00-13.00
6.05 w godz. 9.00 - 10.00

Przypominam także, że osoby, które mają więcej niż jedną nieobecność otrzymają 3 dodatkowe pytania z drugich (i kolejnych) opuszczonych zajęć na kolokwium zaliczeniowym.

Uprzejmie informuję, że egzaminy zerowe z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego odbędą się:

* 27 kwietnia (środa) godz. 10.00
* 29 kwietnia (piątek) godz. 10.00

Limit miejsc na każdy termin - 10 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W PONIEDZIAŁEK, 18 KWIETNIA O GODZ. 20.00.

KONKURS Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych wraz z Europejskim Sowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Łódź serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konkursie wiedzy z prawa międzynarodowego publicznego organizowanym na WPiA.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu

Kazus konkursowy

EGZAMIN WARUNKOWY Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DLA STUDENTÓW WSMiPSzanowni Państwo

Egzamin warunkowy z prawa międzynarodowego dla Studentów WSMiP odbędzie się dnia 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) w s. 2.55 (WPiA) o godz. 10.30. W czasie egzaminu pisemnego zdający odpowiadać będą na pytania otwarte (odpowiedzi opisowe).


Terminy egzaminów zerowych z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji stacjonarnej I stopnia:

* 11 kwietnia (pponiedziałek) godz. 9.30
* 18 kwietnia (poniedziałek) godz. 9.30
* 9 maja (poniedziałek) godz. 9.30
* 16 maja (poniedziałek) godz. 9.30
* 30 maja (poniedziałek) godz. 9.30

Limit miejsc na każdy termin - 10 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA O GODZ. 20.00.

Terminy egzaminów warunkowych z podstaw prawa międzynarodowego dla II roku Administracji stacjonarnej I stopnia:

* 6 kwietnia (środa) godz. 10.00
* 20 kwietnia (środa) godz. 10.00
* 11 maja (środa) godz. 10.00
* 25 maja (środa) godz. 10.00

Limit miejsc na każdy termin - 10 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.

ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA O GODZ. 20.00.Szanowni Państwo,

W semestrze letnim zapraszam na konsultacje w poniedziałki, godz. 11.00-12.00 (pok. 3.20).


TERMINY KONSULTACJI W SEMESTRZE LETNIM 2016Szanowni Państwo

Na konsultacje w semestrze letnim zapraszam w poniedziałki, godz. 10.30-11.30, pok. 3.20.

Dnia 8 lutego konsultacje są odwołane. Przepraszam za wszelkie utrudnienia.

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
a tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34