Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu ŁódzkiegoSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zarówno wykład dla II roku Prawa jak i wszystkie seminaria dostępne są na platformie moodle:

Wykład dla II roku Prawa zaocznego


Seminarium magisterskieW razie problemów z funkcjonowaniem kursów proszę o kontakt mailowy.


DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM


Szanowni Państwo,

Informuję, że moje dyżury odbywać się będą w środy w godz. 17.00- 18.00 w pok. 3.42.Odwołane dyżury


Szanowni Państwo,

Informuję, że moje dyżury w dniach 11 i 18 lutego zostają odwołane.Terminy egzaminów z prawa dyplomatycznego i konsularnego


Szanowni Państwo,

Informuję, że pisemny egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się w następujących terminach:

- [termin pierwszy]: dnia 29 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 10.00 w auli czerwonej WPiA;

- [termin poprawkowy]: dnia 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 15.00 w s. 2.45 WPiA.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że pierwsze spotkanie seminarium magisterskiego dla IV roku prawa odbędzie się w czwartek, 17 października o godz. 17.00 w sali 2.55. Serdecznie zapraszam.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że pierwsze spotkanie seminarium magisterskiego dla V roku prawa dziennego, wieczorowego oraz II roku Administracji II stopnia (kontynuacja z roku 2018/2019) odbędzie się w czwartek, 17 października o godz. 18.00 w sali 2.55. Serdecznie zapraszam.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym dyżuruję w czwartki, godz. 16.00 oraz w zjazdowe niedziele, godz. 9.45 - po wcześniejszym kontakcie mailowym!


Dyżury w semestrze zimowym (2019/2020)


Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na konsultacje zapraszam we wtorki, godz. 10.00-11.00, pok. 3.20.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
17 września - godz. 10.00;
20 września - godz. 18.00;
24 września - godz. 10.00;
30 września - godz. 10.00;Termin poprawkowy dla Studentów I roku administracji zaocznej, II roku prawa dziennego i II roku prawa niestacjonarnego


Szanowni Państwo,

Na egzamin zapraszam w następujących terminach:
- 24 września 2019 r. (wtorek), egzamin ustny o godz. 13.00, sala 3.21;
- 30 września 2019 r. (poniedziałek), egzamin ustny o godz. 09.00, sala 3.21.Dyżury we wrześniu


Szanowni Państwo,

W sesji egzaminacyjnej wrześniowej dyżury odbędą się w następujących dniach:

16 września (poniedziałek) - godz. 11.00-12.00, pokój 3.42;
17 września (wtorek) - godz. 11.00-12.00, pokój 3.42;
26 września (czwartek) - godz. 10.00-11.00, pokój 3.42.Egzamin poprawkowy z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP


Szanowni Państwo,

Informuję, że ustny egzamin poprawkowy z prawa dyplomatycznego i konsularnego rozpoczne się dnia 11 września 2019 roku w pok. 3.20 (budynek WPiA) o godz. 12.00..Termin egzaminu poprawkowego


Szanowni Państwo,

Informuję, że pisemny egzamin poprawkowy dla Studentów I roku administracji zaocznej, II roku prawa dziennego oraz II roku prawa niestacjonarnego odbędzie się dnia 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w Auli Fioletowej WPiA (0.13).Termin egzaminu dla II roku prawa wieczorowego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin zostanie przeprowadzony dnia 27 czerwca (czwartek) o godz. 16.30 w Auli Fioletowej (0.13).


Terminy egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa zaocznego:

* 1 czerwca (sobota), godz. 10.00, sala 3.63
* 29 czerwca (sobota), godz. 10.00, sala 3.63
* 6 lipca (sobota), godz. 10.00, sala 3.63
* 20 września (piątek), godz. 18.00, sala 3.63Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w czerwcu dyżuruję w następujących terminach:
5 czerwca - godz. 10.30;
14 czerwca - godz. 13.00;
18 czerwca - godz. 10.00;
29 czerwca - godz. 11.00;Egzaminy zerowy z prawa międzynarodowego publicznego w sesji letniej (Studenci WSMiP oraz WPiA)


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin zerowy (pisemny) z prawa międzynarodowego publicznego dla Studentów WSMiP oraz WPiA odbędzie się dnia 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w s. 3.63 (budynek WPiA).Terminy egzaminów ustnych dla II roku prawa dziennego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy odbędą się w następujących terminach:

- 10 czerwca 2019 r. o godz. 09.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 11 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 12 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 13 czerwca 2019 r. o godz.09.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 09.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 18 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 19 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 25 czerwca 2019 r. o godz.13.00, limit 15 osób, p. 3.21
- 26 czerwca 2019 r. o godz.09.00, limit 15 osób, p. 3.21

Uruchomienie zapisów od dnia 23 maja br. od godz. 20.00Terminy egzaminów dla I roku administracji zaocznej


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin pisemny zostanie przeprowadzony dnia 22 czerwca (sobota) o godz. 10.30-11.30 w Auli Fioletowej (0.13).Terminy egzaminów zerowych z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy odbędą się w następujących terminach:

- egzamin zerowy z prawa międzynarodowego publicznego dla studentów prawa dziennego i prawa wieczorowego: 30 maja 2019 roku (czwartek), g. 17.00, s. 0.13 (fioletowa aula);

- egzamin zerowy z prawa międzynarodowego publicznego dla studentów administracji zaocznej: 25 maja 2019 roku (sobota), g. 17.30, s. 2.62 (zielona aula).Egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego w sesji letniej


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy pisemne z prawa międzynarodowego publicznego odbędą się w następujących terminach:

- dla Studentów WSMiP- dnia 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 w s. 2.63 (niebieska aula) WPiA;

- dla Studentów administracji WPiA - dnia 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w s. 2.63 (niebieska aula) WPiA.Seminarium magisterskie w dn. 4 kwietnia


Szanowni Państwo,

W ramach seminarium zaplanowanego na dzień 4 kwietnia 2019 r. zapraszam na wykład gościnny, który wygłosi Dr Nika Bruskina (The Nazi and the Communist past: the recent case-law of the European Court of Human Rights). Wykład odbędzie się w godz. 16.30-20.00 w auli 1.27.Egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP - Termin Drugi (14 lutego)


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin pisemny z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się dnia 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w s. 1.26 WPiA. Egzamin będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru. Dodatkowo, poproszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na 1 lub 2 pytania otwarte (opisowe).Egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP - Termin Pierwszy (28 stycznia-31 stycznia)


Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje oraz listy egzaminacyjne zostały przesłane na Państwa adresy podane w USOS.Egzamin zerowy z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP


Szanowni Państwo,

Na egzamin zapraszam wyłącznie osoby zapisane. Proszę o przybycie w następujących terminach:

- Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-M, dnia 10 stycznia (czwartek), godz. 10.00, pok. 3.20 (WPiA),

- Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery N-Ż, dnia 11 stycznia (piątek), godz. 9.00, pok. 3.20 (WPiA).


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że ostatnie dwa dyżury w semestrze zimowym odbędą się:
- w środę 28 listopada od 9:00 do 10:00,
- we wtorek 11 grudnia od 12:00 do 13:00.
Zapraszam do pok. 3.20


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że pierwsze seminarium dla IV roku i V roku odbędzie się w czwartek, 18 października o godz. 16.30 w sali 2.55. Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że pierwsze seminarium dla IV roku i proseminarium dla roku III odbędzie się w piątek, 19 października o godz. 14.15 w sali 2.55.Dyżury w semestrze zimowym


Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w każdy czwartek o godz. 16.00 (pok. 3.20).Dyżury w semestrze zimowym


Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w każdy wtorek od godz. 10.00 do 11.00 (pok. 3.20).Egzamin z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 18 września (wtorek) egzamin rozpocznie się o godzinie 12.30.EGZAMIN POPRAWKOWY


Szanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "prawo międzynarodowe publiczne" dla studentów WSMiP UŁ odbędzie się 17 września (poniedziałek) o godzinie 10.00 w pokoju 3.20 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Egzamin ustny.Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego odbędą się w następujących terminach:

* 4 września
* 6 września
* 7 września
* 10 września
* 11 września
* 12 września
* 17 września
* 18 września
* 24 września
* 25 września
* 26 września

Rozpoczęcie egzaminów o godzinie 9.00 - limit 15 osób na każdy termin - zapisy przez USOS od dnia 1 września br. od godz. 7.00.EGZAMIN POPRAWKOWY


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku prawa wieczorowego odbędzie się dnia 16 września (niedziela) o godz. 17.00 w sali nr 2.45.EGZAMIN POPRAWKOWY


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku administracji zaocznej odbędzie się dnia 16 września (niedziela) o godz. 17.00 w sali nr 2.45.EGZAMIN POPRAWKOWY DLA STUDENTÓW WSMiP


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z prawa dyplomatycznego i konsularnego odbędzie się dnia 10 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 2.63 (niebieska aula) WPiA.DYŻURY WE WRZEŚNIU


Szanowni Państwo,

Na konsultacje zapraszam w następujących terminach:

- 5 września (środa), godz. 9.15-10.00 (pok. 3.20),
- 10 września (poniedziałek), godz. 11.15-12.00 (pok. 3.20),
- 24 września (poniedziałek), godz. 10.00-11.00 (pok. 3.20).Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
10 września - godz. 10.00;
18 września - godz. 11.00;
25 września - godz. 11.00;Szanowni Państwo,

Egzamin z podstaw prawa międzynarodowego dla I roku Administracji odbędzie się 18 września (we wtorek) o godz. 10:00 w zielonej auli.

Terminy egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa zaocznego:

* 7 września (piątek), godz. 18.00, sala 3.63
* 22 września (sobota), godz. 10.00, sala 3.63Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu dyżuruję w następujących terminach:
4 września - godz. 10.00;
7 września - godz. 18.00;
11 września - godz. 10.00;
28 września - godz. 18.00;Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że mój dyżur z dnia 26.06 został przełożony na 28.06 (czwartek), godz. 12.00 (pok. 3.20).DYŻURY W SESJI LETNIEJ


Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z moim wyjazdem dyżury w okresie od dnia 12 czerwca do dnia 31 sierpnia 2018 roku są zawieszone. Na konsultacje zapraszam we wrześniu. Ich terminy zostaną podane pod koniec sierpnia.Szanowni Państwo,

informuję, że w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej dyżury będą odbywać się w środy, w godz. 12:00-13:30 (pok. 3.20).Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego odbędą się w następujących terminach:

- 8, 19, 20, 26, 27 czerwca;

- 3,4,5,6 lipca.

Rozpoczęcie egzaminów o godzinie 10.00 - limit 20 osób na każdy termin - zapisy przez USOS od dnia 4 czerwca br. od godz. 20.00.Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego


Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z prawa międzynarodowego publicznego dla Studentów prawa wieczorowego oraz dla Studentów administracji zaocznej odbędą się w następujących terminach:

- Egzamin zerowy: 9 czerwca, sobota, o godz. 11.00, sala. 26, I piętro.

- Egzamin w sesji: 23 czerwca, sobota, o godz. 10, Aula Czerwona (2.20).Egzamin dla studentów WSMiP z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne


Terminy egzaminu – 14 czerwca (czwartek) i 15 czerwca (piątek), od godz. 10.00:

- 14 czerwca – do egzaminu przystępują osoby z przedziału (nazwiska, alfabetycznie): A-M
- 15 czerwca – do egzaminu przystępują osoby z przedziału (nazwiska, alfabetycznie): N-W

Egzamin ustny odbędzie się w pokoju 3.20, na Wydziale Prawa i Administracji.

Informuję przy tym, że termin poprawkowy odbędzie się podczas sesji poprawkowej we wrześniu.Szanowni Państwo,

Egzamin z prawa dyplomatycznego i konsularnego dla Studentów WSMiP odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w s. 2.63 (tzw. aula niebieska WPiA).


Uprzejmie informuję, że egzaminy zerowe z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego odbędą się:

* 18 maja, godz. 10.00;
* 26 maja, godz. 10.00;
* 30 maja, godz. 10.00;
* 1 czerwca, godz. 10.00;
* 6 czerwca, godz. 10.00;
* 7 czerwca, godz. 10.00;

Limit miejsc na każdy termin - 20 osób.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nasze dyżury są zawieszone. Czekanie, pukanie i dzwonienie pozostanie bez odpowiedzi. Terminy dyżurów wrześniowych zostaną wywieszone na tej stronie i w gablocie na Wydziale pod koniec sierpnia.
Życzymy słonecznych wakacji,
Pracownicy i Doktoranci KPMiSMKatedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
a tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34