Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

PRZEWODNIK
do ćwiczeń z prawa międzynarodowego publicznego

Skrypt jest na bieżąco aktualizowany i kolejne rozdziały pojawiają się sukcesywnie.
Jeżeli pod którymś linkiem nie ma właściwego pliku, prosimy spróbować za jakiś czas.


Spis treści
Rozdział 1 - Źródła prawa międzynarodowego
Rozdział 2 - Prawo traktatów
Rozdział 3 - Miejsce prawa międzynarodowego w Konstytucji RP
Rozdział 4 - Jurysdykcja państwa
Rozdział 5 - Prawo morza
Rozdział 6 - Prawo dyplomatyczne i konsularne
Rozdział 7 - Organizacje międzynarodowe
Rozdział 8 - Pokojowe rozstrzyganie sporów
Rozdział 9 - Zakaz użycia siły
Rozdział 10 - Odpowiedzialność międzynarodowa państw
Rozdział 11 - Odpowiedzialność międzynarodowa jednostki
Rozdział 12 - Międzynarodowa ochrona praw człowieka


Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34