Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

Materiały na zajęcia prowadzone w Katedrze

Prawo międzynarodowe publiczne dla II roku prawa dziennego

Prawa człowieka - konwersatorium

Human Rights

Prawo międzynarodowe publiczne - Prawo zaoczne

Prawo międzynarodowe dla studentów kierunku Finanse i biznes międzynarodowy (wykład, 30 godzin) - semestr letni 2019/20)Podstawy prawa międzynarodowego dla studentów zaocznych administracji
Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
a tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34