Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

Użyteczne linki


Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Ministerstwo Sprawiedliwości RP
Sąd Najwyższy RP
Trybunał Konstytucyjny RP

Organizacja Narodów Zjednoczonych
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
Rada Europy
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
Unia Europejska
Haska Konferencja Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Komisja Prawa Międzynarodowego
Międzynarodowa Organizacja Morska
Międzynarodowy Czerwony Krzyż
Międzynarodowa Instytut Prawa Morza

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
Międzynarodowy Trybunał Karny
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
Stały Trybunał Arbitrażowy

Internetowa Baza Traktatów MSZ
Traktaty Rady Europy
Konstytucje państw świata
Avalon Project
Human Rights Library
Online Library of Liberty
Eur-Lex
Audiovisual Library of International Law
Zbiór źródeł prawa międzynarodowego – podział tematyczny

HeinOnline
Publikacje American Society of International Law
European Journal of International Law
New York University Journal of International Law & Politics
Duke Journal of Comparative & International Law
Blog o prawie międzynarodowym

FindLaw
AllLaw
LawCrawler
Internet Law Library
Social Science Research Network


Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34