Transitional//EN"> Katedra Prawa Międzynarodowego UŁ

Katedra
Prawa Międzynarodowego
i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

Dyżury dydaktyczne pracowników Katedry

Czwartek, godz. 15.50-16.30, pok. A 3.21Piątek, godz. 15.30, pok. A 3.20Wtorek, godz. 9.30-10.15, pok. A.3.20.

Niedziele zjazdowe, godz. 9.45-10.00, pok. A.3.20.Środa, godz. 10.00-11.00, pok. A.3.20.Czwartek, godz. 15.15-16.00, pok. A.3.20.Terminy dyżurówCzwartek, godz. 15.00-16.00, pok. A 3.20


Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

tel. (4842) 635 63 76

SEKRETARIAT:
Samodzielny referent Beata Miros
pok. A 3.02
tel. (4842) 635 64 42, fax: (4842) 665 59 34